Lưu ý:

- Các doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện khai báo nộp phí trên phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS hoặc thực hiện khai báo nộp phí trên Website để kê khai, thực hiện nộp phí.

- Số điện thoại liên hệ: 0225.3625367 (Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc...)

- Email liên hệ: thuphiquanhaian@gmail.com

- Nếu chưa có tài khoản sử dụng website thu phí, vui lòng đăng ký   Tại đây